Home / Archive by Category "Nieuwsberichten Belastingen"

Archives

Nieuwe Fietsenregeling vanaf 2020

Er komt vanaf 2020 een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Net als bij de auto moet er belasting betaald worden over de consumentenadviesprijs van de fiets. Dat is het geval als de fiets ter beschikking staat voor woon-werkverkeer. Dan wordt u namelijk verondersteld de fiets ook privé te gebruiken. De bijtelling voor de fiets gaat 7% bedragen. Hoeveel u als ondernemer daardoor aan extra belasting betaalt, hangt af van de prijs van de fiets en van uw inkomen. Hogere inkomens betalen dus meer voor het fietsgebruik. De bijtelling omhelst niet eventuele accessoires die worden aangeschaft, zoals regenpakken, fietstassen etc. Daarvoor gelden de normale regels van de werkkostenregeling. Tip: U kunt op de regeling inspelen door een fiets pas vanaf 2020 op de

Aandachtspunten salarisverwerking 2019

Aandachtspunten Salarisverwerking 2019: 1. Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert Voor elektrische auto’s met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 4% voor zover de grondslag voor de bijtelling €50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven €50.000 geldt de algemene bijtelling van 22%. Voor auto’s die rijden op waterstof geldt de verlaagde bijtelling van 4% voor de hele grondslag. Voorbeeld: Uw werknemer krijgt van u een elektrische leaseauto. De datum 1e toelating is 1 februari 2019. De grondslag voor de bijtelling is €80.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt u elke maand een eigen bijdrage van €200. De bijtelling per maand is dan: ((€50.000 x 4%)

De Nieuwsbrief Loonheffingen en Handboek loonheffingen 2018

De Nieuwsbrief Loonheffingen: Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de loonheffingen? De belastingdienst geeft periodiek de Nieuwsbrief Loonheffingen uit. Hieronder vindt u een link naar de meest recente nieuwsbrief. Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 (pdf – 142kB) Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader. U kunt de 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019’ downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave In de 2e uitgave hebben we 3 onderwerpen toegevoegd: Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning Bedragen vrijwilligersregeling omhoog Ouderenkorting omhoog Verder

Minimumloon per 1-1-2019

Minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2019 De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019: € 1.615,80 per maand; € 372,90 per week; € 74,58 per dag. Zie hiervoor ook de onderstaande link naar de Staatscourant. (Zie Staatscourant 2018, nr. 59.237) Bron: www.overheid.nl    

Aanvraag proces WBSO

WBSO aanvragen?  U kunt altijd WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aanvragen, maar alleen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dient u dus altijd vooraf in. In uw aanvraag beschrijft u 1 of meerdere S&O-projecten. Dit kunnen nieuwe projecten zijn of projecten waarvoor u eerder WBSO heeft aangevraagd. Het aanvraagproces verloopt als volgt. U dient een WBSO aanvraag in. Is uw aanvraag volledig ingevuld, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u éénmaal de gelegenheid om deze aan te vullen. Een RVO.nl-adviseur beoordeelt uw aanvraag. Is uw aanvraag nog onvoldoende duidelijk, dan kan de adviseur aanvullende vragen stellen. Tip: Vul de vragen in het aanvraagprogramma zo duidelijk en volledig mogelijk in. Hiermee voorkomt u aanvullende vragen en ontvangt u eerder een

Wet tegemoetkomingen

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen. Heb ik recht op het LKV? U heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt: oudere werknemers (56 jaar en ouder); arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen; werknemers

Minimumloon per 1-1-2018

Minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018 De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon wijzigen per 1 januari 2018. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2018: € 1.578,00 per maand ( nu € 1.551,60 ) € 364,15 per week ( nu € 358,05 ) € 72,83 per dag ( nu € 71,61 ) Het minimumjeugdloon per 1 januari 2018:   Minimumloon naar 21 jaar Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon in 2 stappen omhoog, zodat jongeren in 2019 vanaf 21 jaar het wettelijk minimumloon voor volwassenen gaan verdienen. Het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar stijgt mee. Zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-58642.html