Home / Onze diensten

Onze diensten

Onze diensten

Koopman Salarisverwerking  biedt u een  Totaalpakket  met betrekking op uw salarisverwerking. Wij zijn actief in elke branche.  Zie ook het kopje “Uw CAO & Branche”.

Onder gunstige voorwaarden ontvangt u van ons o.a. periodiek:

 • de loonstrook
 • de journaalposten (zowel en beknopte als een uitgebreide versie)
 • de aangifte loonheffingen
 • een herinneringsmail voor het doen van aangifte loonheffingen
 • de betaalstaat
 • SEPA-bestand
 • de jaaropgave voor het personeel
 • verwerken CBS-Formulieren
 • de jaaroverzichten voor de financiële administratie (waaronder de totaal journaalpost, totaal opgave loonheffingen en de verzamelloonstaat)
 • het periodiek verzenden van de aangifte loonheffingen naar de Belastingdienst

De documenten kunnen u per post, per mail of via de Cloud toegestuurd worden. Ik verwijs u voor het verwerken van uw salarisadministratie via de Cloud naar ons item:  “Salarisverwerking in de Cloud”.

Aanvullende diensten:

 • Verwerken WBSO (zie onder het kopje “Thema’s”  WBSO voor verdere uitleg over de WBSO)
 • jaaropgave en controle naar de pensioenuitvoerder
 • jaaropgaven ziekengeldverzekeringen en eventueel doorgeven mutaties
 • verzorgen ziekmeldingen
 • Opstellen proforma berekeningen

Wilt u een nieuwe werknemer aannemen en wilt u weten hoeveel deze nieuwe  werknemer u daadwerkelijk kost? Wij kunnen voor u een proforma-berekening maken met daarin een  “voorbeeld”  loonstrook en een overzicht van de werkgeverskosten.

Middels ons uitgebreide netwerk kunnen we voor uw personeel ook de arbeidsovereenkomst opstellen en u doorverwijzen naar de juiste experts op het gebied van Arbodienstverlening en  Verzekeringen (o.a. bij het vinden van de juiste ziekengeldverzekering).  Bij ons is uw salarisverwerking op het vertrouwde adres.