Home / Uw CAO & Branche

Uw CAO & Branche

Uw CAO & Branche

CAO:

Neemt u personeel in dienst? Dan moet u zich meestal houden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (de CAO). Hierin leggen werkgevers(organisaties) en werknemers (organisaties) afspraken vast over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De overheid is hierbij geen partij.

Soorten CAO’s

CAO’s  kunnen per onderneming en per bedrijfstak worden afgesloten. U moet een CAO toepassen:

 • als u deze zelf hebt afgesloten met de vakbonden;
 • als u lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten;
 • als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een cao algemeen verbindend heeft verklaard voor uw branche.

Gaat het om een minimum-CAO? Dan mag u hiervan afwijken als dit voordelig is voor uw werknemers. Van een standaard-CAO mag u niet afwijken. Veel brancheorganisaties bieden de CAO voor hun branche op de eigen website aan.

CAO en arbeidsovereenkomst

U moet in de individuele arbeidsovereenkomst vermelden of een cao van toepassing is. Als de CAO en een arbeidsovereenkomst elkaar tegenspreken, gaat de cao voor.

 

Branche:

In Nederland worden diverse branche-indelingen gehanteerd. In onderstaand overzicht is de indeling gehanteerd zoals deze op het ondernemersplein.nl wordt weergegeven. Het betreft een hoofdindeling.

 

 • Horeca

Branche vereniging: KHN, Koninklijke Horeca Nederland

NHG, Nederlands Horeca Gilde

Stichting Bed & Breakfast Nederland

Veneca, Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties

 

 • Industrie

Koninklijke Metaalunie – CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf

Koninklijke VNP

 

 • Groothandel en detailhandel

NVG, Nederlands Verbond van Groothandel

CVAH, Centrale Vereniging voor Ambulante Handel

INretail

VDV

 

 • Agro

LTO Nederland, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

AVIH, Algemene vereniging inlands Hout

Nederlands Vissersbond

NMV, Nederlandse Melkveehouders Vakbond

NOP, Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders

 

 • Bouw, Installatie en Infrastructuur

Bouwend Nederland, vereniging van Bouw- en infrabedrijven

Uneto-VNI

BFBN

MKB Infra

Zelfstandigen Bouw

 

 • Financiële Dienstverlening

Adfiz – Adviseurs in Financiële Zekerheid

NVB – Nederlandse vereniging van Banken

NOAB – Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

NBA – Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

 

 • Vervoer, Post en Opslag

TLN, Transport en Logistiek Nederland

EVO

KNV

VNLO

VITO

Fenex

 

 • Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

ActiZ, organisatie van zorgondernemers

Brancheorganisatie Kinderopvang

BTN, Branchebelang Thuiszorg Nederland

 

 • Zakelijke dienstverlening

OSB, Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en bedrijfsdiensten

WFC, Werkgeversvereniging Facilitaire contactcenters

Voor elk bedrijf geld: vallen ze onder een bepaalde CAO en zijn ze hierdoor verplicht om deel te nemen aan specifieke regelingen waaronder een (verplichte) pensioenregeling. Voor elk bedrijf moet dit individueel beoordeeld worden.

Aanvullende informatie:

De Kamer van Koophandel heeft een indeling in 14 sectoren en deze zijn onderverdeeld in 55 klassen. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het handelsregister krijgt een of meerdere zogenaamde SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Achtergrondinformatie over de SBI vindt u op de website van het CBS.