Home / WBSO: fiscale regeling voor research en development

WBSO: fiscale regeling voor research en development

WBSO: fiscale regeling voor research en development

Start u een R&D-project? Dan kunt u uw R&D-kosten verlagen via de WBSO. Met de WBSO stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat innovaties door Nederlandse bedrijven. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw loonbelastingaangifte.

Voor wie?

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector.

Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen.

            Wie kunnen gebruik maken van de WBSO?

Ondernemers die werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren (in de WBSO-regeling aangeduid als ‘bedrijven’ of ‘S&O- inhoudingsplichtigen’) en geen publieke kennisinstelling zijn.

Zelfstandigen die ondernemer zijn voor inkomstenbelasting en jaarlijks zelf 500 uur of meer aan speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren. Heeft u als zelfstandige werknemers in dienst? Dan kunt u voor zowel uw eigen S&O-uren als voor de   S&O- uren van uw werknemers WBSO aanvragen.

            Quickscan WBSO

Wilt u snel weten of u misschien gebruik kunt maken van de WBSO? Gebruik dan de handige quickscan.

            Voor welke projecten kan ik WBSO aanvragen?

De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.

Technisch-wetenschappelijk onderzoek.

            Voor welke werkzaamheden kan ik WBSO aanvragen?

Een uitgebreide toelichting over de werkzaamheden die in aanmerking komen voor de WBSO, leest u in de ‘Handleiding WBSO’. Deze vindt u op de   pagina Publicaties. Wij raden u aan om deze handleiding goed te lezen voordat u uw aanvraag indient. Relevante wet- en regelgeving, zoals de WVA en de Regeling S&O-   afdrachtvermindering kunt u raadplegen op de pagina ‘Officiële bekendmakingen WBSO’

Voor welke kosten en uitgaven kan ik WBSO aanvragen?

Bedrijven (S&O-inhoudingsplichtigen) kunnen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven die gemaakt worden voor het uitvoeren van een eigen S&O-project. De WBSO maakt onderscheid tussen kosten en uitgaven:

Kosten: het totale bedrag exclusief loonkosten dat is betaald voor de realisatie van het eigen speur- en ontwikkelingswerk.

Uitgaven: het totale bedrag dat is betaald voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen voor de realisatie van het eigen speur- en ontwikkelingswerk.

Een uitgebreide omschrijving van de kosten en uitgaven waarvoor u WBSO kunt aanvragen, staat in de Handleiding WBSO.             https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/10/Handleiding_WBSO_2018.pdf

            Aanvragen

Wilt u gebruik maken van de WBSO, dan moet u uw aanvraag indienen voordat u met uw R&D-project(en) begint. U kunt alleen digitaal een aanvraag indienen. U heeft hiervoor             eHerkenning (niveau 2+) nodig. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Aanvraaginformatie’.

            Meer informatie over de WBSO

Meer informatie over de WBSO en de werking hiervan vindt u op:  www.RVO.nl/subsidies-regelingen/wbso

            Inspiratie opdoen

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de WBSO? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen. Benieuwd naar goedgekeurde projecten? Bekijk dan hetprojectenoverzicht. U kunt onder meer filteren op locatie, sector en jaar.

            Leeswijzer: WBSO, S&O en R&D

De afkorting WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. In de WBSO-regeling wordt de Nederlandse wettelijke term ‘speur- en ontwikkelingswerk’ (afgekort tot S&O) gebruikt en niet de Engelse term ‘research      & development’ (R&D). De afkorting S&O wordt ook wel gebruikt op de website, in publicaties en in de correspondentie.