Home / Nieuwsberichten Belastingen / Aanvraag proces WBSO

Aanvraag proces WBSO

WBSO aanvragen? 

U kunt altijd WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aanvragen, maar alleen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dient u dus altijd vooraf in.

In uw aanvraag beschrijft u 1 of meerdere S&O-projecten. Dit kunnen nieuwe projecten zijn of projecten waarvoor u eerder WBSO heeft aangevraagd.

Het aanvraagproces verloopt als volgt.

  1. U dient een WBSO aanvraag in. Is uw aanvraag volledig ingevuld, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u éénmaal de gelegenheid om deze aan te vullen.
  2. Een RVO.nl-adviseur beoordeelt uw aanvraag. Is uw aanvraag nog onvoldoende duidelijk, dan kan de adviseur aanvullende vragen stellen. Tip: Vul de vragen in het aanvraagprogramma zo duidelijk en volledig mogelijk in. Hiermee voorkomt u aanvullende vragen en ontvangt u eerder een beslissing.
  3. U ontvangt een S&O-verklaring met uw fiscale voordeel als een adviseur uw aanvraag (gedeeltelijk) positief beoordeelt. Voldoen uw werkzaamheden of het project niet aan de beoordelingscriteria? Dan wijst de adviseur uw aanvraag af.
  4. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte.
  5. RVO.nl kan bij een controlebezoek (achteraf ) de S&O-werkzaamheden, S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven toetsen aan de hand van uw S&O-administratie.

Lees meer in de WBSO-handleiding over:

  • het aanvraagproces en de beoordeling (hoofdstuk 8)
  • hoe u uw voordeel verrekent (hoofdstuk 10)
  • de controles (hoofstuk 12)

Raadpleeg de belangrijke data van een WBSO-jaar in de WBSO-kalender.

Afhandelingstermijn

WBSO-adviseurs beoordelen jaarlijks zo’n 150.000 projecten. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk en binnen de vastgestelde afhandelingstermijn op de hoogte te brengen van onze beslissing. Voor zelfstandigen (zzp-ers) is dit binnen 3 maanden na het indienen van de aanvraag.

Voor alle andere bedrijven is dit 3 maanden vanaf de start van de aanvraagperiode (bij keuze voor forfait). Heeft u gekozen voor werkelijke kosten en uitgaven, dan komt daar 8 weken bij.

Verrekening financiële voordeel

U verrekent uw financiële voordeel in uw aangiftes loonheffing of met uw inkomstenbelasting (als u een zelfstandige bent). Meer informatie over de verrekening via de Belastingdienst vindt u in hoofdstuk 7 en 10 van de WBSO Handleiding (pdf).

Lees meer over het berekenen van uw fiscale voordeel.

Geheimhouding

Volgens artikel 67 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen behandelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de informatie die u verstrekt over uw S&O-projecten vertrouwelijk. Wij gebruiken de aangeleverde gegevens voor het beoordelen van uw aanvraag. Gegevens over de inhoud van de projecten verstrekken wij niet aan derden.

Digitale post via Berichtenbox

Wilt u post over de WBSO voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox, een extra beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid. Om in te kunnen loggen in uw berichtenbox heeft u een eHerkenningsmiddel nodig van minimaal niveau 2+ (eH2+). Dient u zelf een WBSO-aanvraag in? Dan beschikt u over eH2+ en kunt u eenvoudig en zonder extra kosten een Berichtenbox aanmaken.

Bron: Site RVO.nl

print