Home / Articles Posted by Maik Koopman

All posts by Maik Koopman

De Nieuwsbrief Loonheffingen en Handboek loonheffingen 2018

De Nieuwsbrief Loonheffingen: Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in de loonheffingen? De belastingdienst geeft periodiek de Nieuwsbrief Loonheffingen uit. Hieronder vindt u een link naar de meest recente nieuwsbrief. Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 (pdf – 142kB) Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst

Minimumloon per 1-1-2019

Minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2019 De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2019. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019: € 1.615,80 per maand; € 372,90 per week; € 74,58 per dag. Zie hiervoor

Aanvraag proces WBSO

WBSO aanvragen?  U kunt altijd WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aanvragen, maar alleen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag dient u dus altijd vooraf in. In uw aanvraag beschrijft u 1 of meerdere S&O-projecten. Dit kunnen nieuwe projecten zijn of projecten waarvoor u eerder WBSO heeft aangevraagd. Het aanvraagproces verloopt als volgt. U dient een

Wet tegemoetkomingen

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor