Home / Nieuwsberichten Belastingen / Wet tegemoetkomingen

Wet tegemoetkomingen

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Heb ik recht op het LKV?

U heeft misschien recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

Uw werknemer moet wel aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen en een doelgroepverklaring LKV bij ons aanvragen. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. De voorwaarden per doelgroep en meer informatie voor uw werknemer vindt u bij Loonkostenvoordeel (LKV).

Hoe hoog is het LKV per werknemer?

Hoeveel u per werknemer per jaar ontvangt, hangt af van de doelgroep waar uw werknemer bij hoort:

Doelgroepen LKV Maximaal LKV (per kalenderjaar tot maximaal 3 jaar)
Oudere werknemers (56 jaar en ouder) € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per jaar

Wat moet ik doen om het LKV te krijgen?

Als u voor een werknemer het LKV wilt ontvangen, dan heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Uw werknemer kan de doelgroepverklaring LKV aanvragen als hij onder een van de 4 doelgroepen valt. Dat kan vanaf 1 januari 2018. Hoe moet dit doen binnen 3 maanden nadat hij bij u in dienst is gegaan. Na deze 3 maanden heeft uw werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Zonder deze doelgroepverklaring kunt u voor deze werknemer geen LKV meer aanvragen.

De werknemer vraagt de doelgroepverklaring LKV aan bij UWV of bij zijn gemeente.

U heeft een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig

Nadat wij de aanvraag van uw werknemer hebben ontvangen, duurt het uiterlijk 13 weken voordat wij hem een beslissing sturen. Onderaan het aanvraagformulier kan uw werknemer aankruisen dat wij automatisch een kopie naar u sturen. Als uw werknemer dit niet wil, dan kan hij u zelf een kopie geven.

Wanneer ontvang ik het LKV?

Pas als u de kopie van de doelgroepverklaring LKV heeft ontvangen, dan kunt u in de loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten. Wij berekenen op basis van uw loonaangiften over 2018 voor welke werknemers u recht heeft op het LKV. Van de Belastingdienst ontvangt u de betaling na afloop van het kalenderjaar.

In de nieuwsbrief Loonheffingen 2018 van de Belastingdienst leest u meer over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2018. U vindt de nieuwsbrief op belastingdienst.nl/loonheffingen.

Ik krijg al premiekortingen voor mijn werknemer

 

Ontvangt u al premiekortingen voor uw arbeidsbeperkte werknemer en oudere werknemer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2018 gaat de overgangsregeling in. Dat betekent het volgende: komt u in aanmerking voor de overgangsregeling, dan heeft u voor de resterende duur van uw lopende premiekortingen recht op het LKV. De lopende premiekortingen vervallen vanaf 31 december 2017 en u krijgt vanaf 1 januari 2018 LKV. Voor werknemers die vallen onder het overgangsrecht is het niet nodig om (opnieuw) een doelgroepverklaring LKV aan te vragen.

 

 

Hoe kom ik voor de overgangsregeling in aanmerking?

Via de aangifte loonheffingen geeft u aan de Belastingdienst door dat u voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast. Hoe doet u dit?

  • Zet in het laatste aangiftetijdvak van 2017 de indicatie van de betreffende premiekorting op ‘ja’. Zo weten wij dat u voor de overgangsregeling in aanmerking wilt komen. Vergeet u dit te doen, stuur dan uw correctiebericht uiterlijk op 1 mei 2018 naar de Belastingdienst. Correctieberichten die door de Belastingdienst na 1 mei 2018 worden ontvangen, worden niet meer verwerkt voor deze overgangsregeling.
  • Vul in het veld bij de toegepaste premiekorting het bedrag van de premiekorting in.
  • Vraag voor deze werknemer het LKV in de loonaangifte aan. U doet dit door de indicatie voor de loonkostenvoordelen op ‘ja’ te zetten.
print